peníze

Neočkovaní lidé po překonání covidu více trpí chorobami srdce a depresemi než očkování

U neočkovaných lidí stoupl také počet pacientů s onemocněním cév as vysokým krevním tlakem. Více neočkovaných pacientů muselo po překonání covidu vyhledat i pomoc psychiatra. Naznačují to data zdravotní pojišťovny Důvěra.

„Potvrzuje se, že očkování představuje nejen bezpečný způsob, jak předejít těžkému průběhu covidu, ale také jeho případným následkům na kardiovaskulárním systému,“ konstatuje doktor Branislav Kořen z oboru revizí a kontrol ve zdravotní pojišťovně Důvěra.

Onemocnění srdce

Výskyt srdečně-cévních onemocnění mezi pacienty po překonání covidu a po vakcinaci jsme porovnávali s celkovým výskytem těchto onemocnění v populaci. Analýza zachycuje případy, kterým lékaři poprvé za poslední dva roky stanovili některou z těchto čtyř diagnóz: onemocnění srdce, onemocnění cév, cévní mozkové příhody a vysoký krevní tlak.

V přepočtu na tisíc obyvatel přibude za normálních okolností za jeden rok 43 nových pacientů s onemocněním srdce na tisíc obyvatel. Zhruba podobný podíl nových pacientů přibyl během pandemie i mezi lidmi, kteří se nechali proti covidu očkovat.

U lidí, kteří překonali covid, se však zvýšil výskyt onemocnění srdce za poslední dva roky o 60 procent. Namísto 43 nových pacientů s onemocněním srdce na tisíc obyvatel v této skupině pacientů přibylo 69 lidí s diagnózou.

Očkování vs. neočkování

„Už od prvních měsíců pandemie bylo zřejmé, že covid postihuje i jiné orgány, nejen dýchací systém. Přechod viru přes zničené buňky plic do krevního řečiště může způsobovat vznik žilní trombózy, poškození srdečního svalu, arytmií až akutní koronární choroby. Paradoxně, právě obavami z těchto onemocnění argumentovali odpůrci vakcinace,“ upřesnil doktor Kořen.

Nárůst zaznamenali analytici Důvěry i při onemocněních cév a při vysokém krevním tlaku. Nových pacientů s onemocněním cév bylo po překonání covidu více o 42 procent.

Diagnózu vysoký tlak vyslechlo téměř o polovinu více pacientů (o 47 procent). „Mezi pojištěnci po očkování jsme nepozorovali výrazně zvýšený výskyt oproti populaci ani v jedné ze sledovaných kategorií onemocnění. Jedinou kategorií, ve které nebyl pozorován zvýšený výskyt u překonaných, jsou mozkové příhody,“ vysvětluje Branislav Kořen.

Deprese a dlouhý covid

Pregnant woman getting vaccine at home. COVID-19 vaccination concept.

I psychiatrická onemocnění se v datech Důvěry ocitly mezi diagnózami, které postihly častěji, než je běžné, v uplynulých dvou letech po překonání covidu neočkovaných pacientů. Patří mezi ně zejména depresivní epizody, úzkostné poruchy či reakce na těžký stres a adaptační poruchy.

Branislav Kořen z Důvěry upozorňuje, že zdravotnický systém se bude muset v následujícím období vyrovnat is pacienty, které trápí takzvaný long covid nebo postcovidový syndrom. Jen zdravotní pojišťovna Důvěra, jejíž kmen představuje jednu třetinu celé slovenské populace, eviduje 60 tisíc pacientů bojujících s dlouhým covidem.

Jen za posledního půl roku jich přibylo 21 tisíc. „V protikladu se statistikami je až čtvrtina z nich ve věkové kategorii 40 až 49 let, čili jsou to ekonomicky aktivní lidé. A 15 procent z nich vyžaduje farmakologickou léčbu. To vše se přenáší do nákladů na zdravotní péči,“ uzavřel Kořen.

Related Articles

- Advertisement -pr clanky

Mohlo by Vás zajímat